Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana barier ochronnych przy drodze gminnej w Ojcowie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ojców

  • Łączna kwota inwestycji: 52 967,00 zł

Opis inwestycji

Usunięcie będących w złym stanie technicznym barier oraz montaż nowych przy drodze gminnej nr 600823K w m. Ojców (130 mb)