Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 108 610,25 zł

Opis inwestycji

Wiosną 2023 roku, wykonano także naprawę dróg o nawierzchni tłuczniowej. Wyremontowano łącznie 2 220 mb dróg na terenie całej Gminy Skała, gdzie wartość zadania wyniosła 108 610,25zł,
całości pokryta ze środków Gminy.