Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace remontowo – budowlane w budynku remizy OSP Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 250 000,00 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała udzieliła dotacji celowej w 2021 roku jednostce OSP Nowa Wieś na realizację zadania „Prace remontowo – budowlane w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi” w kwocie 200 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 50 000,00 zł.
Zrealizowany zakres rzeczowy:
1.a Wykonanie termomodernizacji ścian budynku – elewacji,
1.b Wykonanie ocieplenia stropu nad parterem,
1.c Wymiana stolarki okiennej,
1.d Wymiana drzwi zewnętrznych.