Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Projekty sieci kanalizacji sanitarnej w Skale

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 12 915,00 zł

Opis inwestycji

W 2022r. podpisano umowę na projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Skale na dz. nr 2986/7, 2991/1. W 2023r. odebrano zatwierdzony projekt przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Koszt wykonania projektu: 12 915,00 zł. Planowany koszt realizacji zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 78 212,93 zł netto