Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Naprawa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skała ulica Nullo

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 44 882,70 zł

Opis inwestycji

Na ulicy Nullo w Skale wykonano modernizacje latarni oświetlenia ulicznego. Istniejące latarnie w liczbie 6 sztuk, zużyte oraz posiadające nieekonomiczne źródła światła wymieniono na nowe posiadające ekonomiczne źródła światła typu LED.
Wartość inwestycji 44.882,70 zł brutto
W roku 2023 podpisano kolejną umowę o wartości 53 966,25 zł na wymianę kolejnych 6 sztuk zlokalizowanych na placu konstytucji 3-maja oraz ul. Kościelnej.