Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią sieciową w miejscowości Ojców”

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Ojców

  • Łączna kwota inwestycji: 107 379,00 zł

Opis inwestycji

W roku 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią sieciową w miejscowości Ojców” Koszt wykonania projektu: 107 379,00 zł brutto.