Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rewitalizacja Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale wraz z utworzeniem plenerowego kina letniego

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 963 931,21 zł

Opis inwestycji

W Gminie Skała w 2022 r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) zrealizowano zadanie pn.:
„Rewitalizacja Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale wraz z utworzeniem plenerowego kina letniego”

DOFINANSOWANIE: 897 051,31 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 963 931,21 zł

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres prac:

Termomodernizacja istniejącego budynku Domu Kultury, ul. Bohaterów Września 42, przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego, przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, wykonanie nawierzchni trawiastej. W ramach zadania przy budynku Domu Kultury wykonano zagospodarowanie terenu i budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w tym: SIEDZISKA BETONOWE w technologii betonu płukanego, DONICE BETONOWE, STÓŁ BETONOWY, SZAFKI BETONOWE z półkami na książki zamykane wraz z wykonaniem niezbędnych fundamentów.

Zakupiono także profesjonalny zestaw do projekcji kina plenerowego, w skład którego wchodzą: kolumny basowe POLAUDIO SWL 118, Ekran L POLSCREEN i Projektor EPSON EB-L530U