Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie dokumentacji projektowej zestawu hydroforowego w zakresie podniesienia ciśnienia wody w rejonie ul. Zamkowej w msc. Smardzowice

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Smardzowice

  • Łączna kwota inwestycji: 36 900,00 zł

Opis inwestycji

W lipcu 2023r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zestawu hydroforowego w zakresie podniesienia ciśnienia wody w rejonie ul. Zamkowej w msc. Smardzowice” na kwotę: 36 900,00 zł brutto