Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostarczenie wraz z montażem i uruchomieniem pięciu sztuk lamp solarnych led oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skała

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Miasto i Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 47 100,00 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zamontowano pięć sztuk lamp solarnych oświetlenia ulicznego. Oświetlenie zamontowano w miejscowościach:
– Poręba Laskowska droga na brzegi/odole
– Przybysławice – doły
– Skała przejście dla pieszych na ulicy Walecznych skrzyżowanie z ul. Poddomie
Oświetlenie posiadające własne źródło zasilania podnoszą bezpieczeństwo użytkowania dróg oraz przejścia dla pieszych.
Wartość inwestycji 47.100,00 zł brutto