Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie prac na drogach powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych (IS)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 221 732,26 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała corocznie składa wniosek o wykonanie prac na drogach powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych (IS), w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego.
W 2022 roku w ramach IS zamontowano wyświetlacz prędkości rzeczywistej w m. Minoga, a także dokonano remontu pobocza drogi powiatowej 1156K w m. Minoga – wartość tego zadania to 221 732,26 zł. W ramach IS wykonano również remont pobocza drogi powiatowej 2143K w m. Cianowice, na kwotę 128 477,19 zł oraz remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej 1155K ul. Sobiesęcka w m. Skała – koszt to 106 644,41 zł. We wszystkich zadaniach koszt realizacji został w 50% pokryty z budżetu Gminy.