Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maszyce

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Maszyce

  • Łączna kwota inwestycji: 26 265,73 zł

Opis inwestycji

W roku 2021r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Maszyce. Wodociąg został wykonany przez Grupę Wodociagową Referatu Komunalnego UMiG w Skale z rur PEØ90 z rur PE o długości 373,5 mb wraz z osprzętem