Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiesęki

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Sobiesęki

  • Łączna kwota inwestycji: 10 845,17 zł

Opis inwestycji

W roku 2022r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Sobiesęki. Wodociąg został wykonany przez Grupę Wodociagową Referatu Komunalnego UMiG w Skale z rur PE Ø110 o długości 75 mb wraz z osprzętem