Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż dodatkowych 6 szt. lamp w miejscowości Smardzowice i Cianowice

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Smardzowice, Cianowice

  • Łączna kwota inwestycji: 9 359,11 zł

Opis inwestycji

Na terenie miejscowości Cianowice i Smardzowic, na istniejących słupach energetycznych zamontowano dodatkowe 6 sztuki lamp oświetlenia LED. W Cianowicach Lampy zawieszono na ulicy Spacerowej przy posesji nr 11, na ulicy Smardzowickiej przy posesji nr 6, oraz na ulicy Krakowskiej przy posesji nr 265.
Na terenie Smardzowic lampy zamontowano na ulicy Szkolnej przy posesji nr 35, na ulicy Sportowej przy skręcie z ulicy Krakowskiej, oraz na ulicy Kościelnej przy posesji nr 27.