Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skale ul. Stocka

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 39 000,00 zł

Opis inwestycji

W 2022r. podpisano umowę na projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Skale ul. Stocka.
Koszt wykonania projektu: 39 000,00 zł brutto.