Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cianowice

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Cianowice

  • Łączna kwota inwestycji: 166 493,21 zł

Opis inwestycji

W roku 2022 wspólnie z właścicielami działek wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cianowice. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 299,8 mb (łączna kwota zadania wraz z przekazanym materiałem: 166 493,21 zł)