Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 3123 ,3117, 3122 , 3114 obr. Skała ul. Postępu w Skale

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 76 613,81 zł

Opis inwestycji

Rozwijająca się Strefa Aktywności Gospodarczej w naszej gminie przyciąga nowych inwestorów chętnie inwestujących w naszej gminie. Jednym z takich inwestorów jest Pan Paweł M. który zamierza wybudować i uruchomić klinikę weterynaryjną. W 2020 r zakupił działkę na terenie SAG zlokalizowaną pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a stacją benzynowa. Przez działkę przebiega kanalizacja deszczowa odprowadzająca nadmiar wody z zbiornika retencyjnego. Inwestor oraz gmina podjęli decyzję o konieczności przesunięcia kanalizacji deszczowej na działkę drogową. Nowy inwestor zobowiązał się opracować projekt, natomiast gmina jako gestor sieci zobowiązał się przebudować kanalizację. W ramach niniejszego porozumienia inwestor pokrył koszty materiałów budowlanych potrzebnych do przebudowy sieci.