Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skała –Wieś (dz. nr 3041/2)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skała - Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 274 452,79 zł

Opis inwestycji

W 2023 roku w ramach FOGR wykonano nową nakładkę asfaltową na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skała –Wieś (dz. nr 3041/2) o długości 995 m. Wartość zadania to 274 452,79, z czego 137 260,00 zł stanowiło dofinansowanie.