Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cianowice ul. Odolowa

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Cianowice

  • Łączna kwota inwestycji: 13 261,64 zł

Opis inwestycji

W roku 2020r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Cianowice. Wodociąg został wykonany przez Grupę Wodociagową Referatu Komunalnego UMiG w Skale z rur PE Ø 90 o długości 244 m