Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybysławice

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Przybysławice

  • Łączna kwota inwestycji: 19 290,53 zł

Opis inwestycji

W roku 2021r. wraz z właścicielami działek zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Przybysławice. Wodociąg został wykonany przez Grupę Wodociagową Referatu Komunalnego UMiG w Skale z rur PE Ø90 o długości 480,50 mb wraz z osprzętem