Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic i zewnętrznych odrzwi i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach.

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Smardzowice

  • Łączna kwota inwestycji: 500 000,00 zł

Opis inwestycji

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina Skała w 2023 roku jako wnioskodawca pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację siedmiu zadań, których celem jest remont, odnowienie i odbudowa sakralnych obiektów zabytkowych, przyczynienie się do poprawy ich stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem.

W 1 Edycji konkursu otrzymano promesę dofinansowania następujących inwestycji:
Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic
i zewnętrznych odrzwi i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym
w Smardzowicach.

Wartość inwestycji (w PLN): 500 000,00
Dofinansowanie (w PLN): 490 000,00
Udział własny gminy (w PLN): 10 000,00