Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 39 500,00 zł

Opis inwestycji

Gmina corocznie wnioskuje o doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w ramach programu pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. Koszt doświetlenia jednego przejścia dla pieszych wynosi około 40 tys. złotych. Udział Gminy to 50%. Wspólnie w ostatnich latach udało się już oświetlić przejścia na drodze wojewódzkiej nr 794 przy skrzyżowaniu z ul. Smardzowicką, Szczodrkowicką oraz Długą w m. Cianowice.