Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie, w gminie Skała poprzez budowę boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki oraz terenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia typu street-workout

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin

  • Łączna kwota inwestycji: 599 621,10 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie, w gminie Skała poprzez budowę boiska do piłki nożnej, boiska
do siatkówki i koszykówki oraz terenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia typu street-workout”.
Zadanie zostało realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa MIRS w kwocie 168 000,00 zł

Wykonawca: Apis Polska Sp. z o. o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

Zakres prac obejmował:
1) Budowę boisk z piłkochwytami i osprzętem:
– Wielofunkcyjnego (siatkówka + koszykówka) na nawierzchni poliuretanowej
z systemowymi piłkochwytami o wysokości 4,0 m montowanymi na całym obwodzie, wyposażonego w słupki do siatkówki oraz słupki do gry w koszykówkę.
– Piłkarskiego na przygotowanej nawierzchni trawiastej o powierzchni 756,0 m2,
z systemowymi piłkochwytami o wysokości 6,0 m i długości 18,0 mb każdy, montowanych za bramkami wraz z dwiema systemowymi bramkami piłkarskimi.
2) Montaż urządzeń małej architektury w miejscu publicznym:
– obiekt sportowo-rekreacyjny „street workout” wraz z nawierzchnią poliuretanową
– ławki bez oparcia 11 szt.
– kosze do segregacji odpadów 2 szt.
– stojaki na rowery 6 szt.
– tablica informacyjna 1 szt.
– lampy solarne 12V 12 sztuk
3) Budowa ogrodzenia o wysokości 2,20 m
4) Wykonanie utwardzeń z kostki betonowej
5) Nasadzenie zieleni
Wymienione powyżej obiekty i urządzenia budowlane zlokalizowane zostały w miejscowości Rzeplin, gmina Skała, działki ewidencyjne nr 201/1 oraz 450.

Całkowita wartość inwestycji: 599 621,10 zł