Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi gminnej, tzw. „Miotełki”

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 1 348 222,17 zł

Opis inwestycji

W kwietniu 2022 roku ukończono remont drogi gminnej, tzw. „Miotełki” na odcinku ok. 2,40 km. Prace polegały na frezowaniu istniejącej nawierzchni, częściowej wymianie podbudowy, wykonaniu przepustów i poboczy.
Wartość zadania to 1 348 222,17 zł, z czego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 126 155,00 zł.