Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostawa i montaż urządzeń UV do dezynfekcji wody pitnej w 7 ujęciach w Gminie Skała

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 144 992,40 zł

Opis inwestycji

W marcu 2021 roku nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji pn. „Dostawa i montaż urządzeń UV do dezynfekcji wody pitnej w 7 ujęciach w Gminie Skała”. Lampy UV zamontowane zostały w obiektach ujęć wody w miejscowościach Minoga, Barbarka, Sobiesęki, Rzeplin, Cianowice, Smardzowice, Ojców. Odpowiednio dobrane urządzenia pozwalają dezaktywować mikroorganizmy przy braku jakichkolwiek zmian w smaku oraz zapachu wody. Lampy UV wykorzystują promieniowanie w okolicach zakresu 254 nm (zakres UVC) dezynfekcja wody przeprowadzana jest bez udziału środków chemicznych. Montaż urządzeń (lamp) ma na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia.
Koszt powyższej inwestycji to 144 992, 40 zł brutto.