Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż systemu szlabanowego dla parkingu przed budynkiem UMiG Skała

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 135 396,50 zł

Opis inwestycji

W 2021 roku wraz z montażem wiaty przystankowej przebudowano parking przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Skała polegający na dobudowie dodatkowych 3 miejsc postojowych. Wraz z przebudową zamontowano system szlabanowy aby ograniczyć blokowanie parkingu przez pojazdy pozostawiane przez postronne osoby na cały dzień. Pojazd taki blokował parking na cały dzień uniemożliwiając korzystanie przez osoby przyjeżdżające załatwić sprawę w urzędzie.