Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Minoga, Przybysławice

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Minoga, Przybysławice, Rzeplin, Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 21 136,38 zł

Opis inwestycji

W roku 2023 wykonano wspólnie z właścicielami działek rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Minoga, Przybysławice. Wodociąg został wykonany przez Grupę Wodociagową Referatu Komunalnego UMiG w Skale z rur PEØ90 o długości 129 m wraz z osprzętem (łączna kwota zadania wraz z przekazanym materiałem: 21 136,38 zł).