Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Przybysławice.

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przybysławice

  • Łączna kwota inwestycji: 184 500,00 zł

Opis inwestycji

W lipcu 2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Przybysławice. Koszt wykonania projektu: 184 500,00 zł brutto.