Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana zbiornika wody pitnej w miejscowości Rzeplin

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin

  • Łączna kwota inwestycji: 89 000,00 zł

Opis inwestycji

W grudniu 2021 roku zrealizowana została wymiana zbiornika wody pitnej w miejscowości Rzeplin. Dotychczasowy zbiornik z tworzywa sztucznego zastąpiony został stalowym zbiornikiem o pojemności 50m3. Zbiornik został podłączony do instalacji wodociągowej w obrębie obiektu ujęcia wody pitnej i przepompowni w miejscowości Rzeplin. Modernizacja przyczyni się do zwiększenia pojemności retencyjnej zbiorników wody pitnej, która po modernizacji aktualnie wynosi 100m3. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Skale we współpracy z Referatem Komunalnym. Koszt inwestycji wyniósł 89 000,00 zł brutto.