Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :” Przebudowa oczyszczalni ścieków na pompownie ścieków wraz z budową systemu pompowni i sieci grawitacyjno- tłocznej Ojców -Skała”

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Ojców

  • Łączna kwota inwestycji: 95 400,00 zł

Opis inwestycji

W roku 2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków na pompownie ścieków wraz z budową systemu pompowni i sieci grawitacyjno- tłocznej Ojców -Skała” Koszt wykonania projektu: 107 379,00 zł brutto.