Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont istniejącej Hali Sportowej w Skale, w zakresie: wymiana istniejącej posadzki w Hali Sportowej, malowanie i zabezpieczenie ścian wewnątrz Hali Sportowej, remont schodów zewnętrznych, izolacja wraz z wykończeniem podmurówki i ścian fundamentowych, obróbki blacharskie

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 699 939,41 zł

Opis inwestycji

Efektem rzeczowym uzyskanym w ramach realizacji zadania inwestycykjnego jest remont Hali Sportowej w Skale. Dzięki dofinansowaniu ze środków FRKF pochodzących z Ministerstwa Sportu wymianie uległa istniejąca posadzka w Hali, pomalowano i zabezpieczono ściany wewnątrz Hali Sportowej. Remont objął również schody zewnętrzne. Wykonano izolację wraz z wykończeniem podmurówki i ścian fundamentowych oraz obróbki blacharskie.
Całkowity koszt inwestycji to 699 939,41 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pochodzących z Ministerstwa Sportu w kwocie 287 900,00 zł