Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Uzupełnienie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Sobiesęki

  • Łączna kwota inwestycji: 147 812,15 zł

Opis inwestycji

Został przeprowadzony remont budynku remizy OSP Sobiesęki. W zakres przeprowadzonych prac weszło: docieplenie ścian budynku remizy w części nadziemnej, docieplenie ścian poprzez docieplenie fundamentów wraz z obłożeniem cokołu płytkami, wymiana stolarki otworowej tj. okien i drzwi. Wykonano również roboty dot. poszerzenia otworu na bramę, otynkowania ściany po wykuciu, wykończenie poszerzenia otworu wraz z wyrównaniem betonu w bramie. Prace budowlane pozwolą na poprawę komfortu pracy strażaków. Budynek remizy OSP nabrał estetycznego wyglądu, a uzupełnienie termomodernizacji budynku pozwala na mniejszą utratę ciepła. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach działania Małopolskie OSP 2023 w kwocie 30 000,00 zł, ze środków budżetu Gminy Skała w kwocie 115 812,15 zł oraz środków własnych OSP Sobiesęki. Wartość inwestycji: 147 812,15 zł