Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi łączącej Rzeplin ze Szczodrkowicami

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Rzeplin - Szczodrkowice

  • Łączna kwota inwestycji: 38 844,63 zł

Opis inwestycji

Dzięki wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego (niemal 50% kwoty), wyremontowane zostały dwie drogi, każda z tych dróg skraca dojazd między wsiami – łączy dwie wsie i łączy ludzi. Pierwsza z nich połączyła Stoki i Rzeplin. Do tej pory, aby przejechać z jednej wsi do drugiej trzeba było jechać ponad 7 km. W tej chwili to odcinek długości 1 km.
Druga droga łączy Rzeplin ze Szczodrkowicami – skraca dojazd o 3 km!