Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczodrkowice

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Szczodrkowice

  • Łączna kwota inwestycji: 44 715,21 zł

Opis inwestycji

W roku 2020 oraz 2021r zakończono inwestycję rozbudowy oświetlenia trwająca od 2018r. W styczniu 2021r zrealizowano ostatni etap oświetlenia polegający na przewieszeniu przewodu na istniejących słupach energetycznych w rejonie posesji nr 190-174 oraz montażu trzech sztuk lamp LED.