Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej w Skale poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu Sali gimnastycznej

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 170 218,72 zł

Opis inwestycji

W ramach inwestycji zmodernizowano obiekt Hali Widowiskowo – Sportowej w Skale poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu Sali gimnastycznej. Zakres rzeczowy obejmował w szczególności: dostawa i montaż Instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 39,84 kW, a max 42,00 kW, składającej się z 83 szt. ogniw fotowoltaicznych, wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych, wykonanie niezbędnych prób i rozruchu instalacji fotowoltaicznej, indywidualne przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi paneli fotowoltaicznych, wraz z dostarczeniem instrukcji eksploatacji, uzyskanie prawomocnych pozwoleń koniecznych do użytkowania instalacji, wykonanie prac wewnątrz budynku niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, wykonanie prac wykończeniowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej paneli fotowoltaicznych, przeszkolenie wraz z dostarczeniem instrukcji eksploatacji, uzyskanie prawomocnych pozwoleń koniecznych do użytkowania instalacji, wykonanie prac wewnątrz budynku niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, wykonanie prac wykończeniowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Zadanie zrealizowane w 2022 r. oraz dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 170 218,72 zł brutto.
Koszt inwestycji: 170 218,72 zł brutto